STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo Corporation Được chỉ định sử dụng trong quá trình chụp mạch. Nó vận chuyển chất cản quang và các tác nhân trị liệu đến các vị trí được lựa chọn trong hệ thống mạch. Nó cũng được sử dụng để dẫn dây dẫn đường hoặc ống thông đến vị trí đích. Quy tắc 6, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D