STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo Corporation Được sử dụng trong các phương pháp chẩn đoán, chụp mạch bằng tia X. Nó vận chuyển chất cản quang và các tác nhân trị liệu đến các vị trí được lựa chọn trong hệ thống mạch. Đồng thới cũng dẫn đường cho dây dẫn hoặc một ống thống vào vị trí đích để bơm thuốc cản quang, chụp chẩn đoán. Quy tắc 6, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D