STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van dẫn 3 chiều Theo phụ lục Theo phụ lục Vygon Là thiết bị dùng cho catheter IV cho phép có nhiều vị trí tiêm thuốc hoặc truyền liên tục thuốc/ dung dịch. Quy tắc 7, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT Và khoản 2, điều 4, nghị định 169/2018/TT-BYT TTBYT Loại C