STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo loãng xương InAlyzer Air Medikors Inc Medikors Inc Thực hiện đo bằng phương pháp x quang để xác định độ loãng xương của bệnh nhân phụ lục I,phần II, quy tắc 10, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C