STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng TC-459A; TC-600A YILIEN MEDICAL CO.,LTD YILIEN MEDICAL CO.,LTD Sử dụng để tiệt trùng thiết bị y tế tại các cơ sở y tế, bệnh viện Phụ lục I; phần II, quy tắc 15, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C