STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 Trueline COVID-19 Ag Rapid Test Công ty TNHH Medicon Công ty TNHH Medicon Dùng để định tính phát hiện các kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người. Quy tắc 1, phần III, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D