STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xông khí dung siêu âm COMFORT 2000 KU -400 KOUSHIN INDUSTRIAL ,INC, Nhật Bản KOUSHIN INDUSTRIAL ,INC, Nhật Bản dùng để xông khí dung Quy tắc 10, phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại B