STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trâm nội nha Endostar /E3 Big Apical rotary system, Endostar / E3 Basic rotary system, Endostar /E3 Small Apical rotary system Poldent Sp.zo.o, Balan Poldent Sp.zo.o, Balan dùng để trâm nội nha Quy tắc 5, phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại B