STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm EN 032; EN 055; EN 120; EN 032N; EN 055N; EN 120N Nuve Nuve Tạo môi trường ủ ấm Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A
2 Tủ ấm lạnh ES 120; ES 252; ES 600 Nuve Nuve Làm đông, ủ ấm, sấy khô từ -10 độ C đến +60 độ C Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A
3 Tủ an toàn sinh học cấp 2 MN090; MN120 Nuve Nuve Thực hành vi sinh Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A
4 Bể lắc điều nhiệt ST 30 Nuve Nuve Lắc môt hoạt các ống nghiệm và hộp đựng Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A
5 Bếp cách thủy/ Bể ổn nhiệt BM30; NB 5; NB 9; N20 Nuve Nuve Dùng trong vi sinh, nghiên cứu và phòng thí nghiệm công nghiệp Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A