STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị theo dõi loạn nhịp tim cấy trong cơ thể, vật tư tiêu hao và phụ kiện đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division Để theo dõi và đánh giá chẩn đoán bệnh nhân có nguy cơ loạn nhịp tim. Quy tắc 8 TTBYT Loại D