STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy phân tích nhóm máu tự động Across Auto System Octo-M Dia Pro Tıbbi Ürünler Sanayi Ve Ticaret A.Ş Dia Pro Tıbbi Ürünler Sanayi Ve Ticaret A.Ş Định nhóm máu Quy tắc 5 IVD TTBYT Loại A
2 Máy đọc Across System Card Reader Dia Pro Tıbbi Ürünler Sanayi Ve Ticaret A.Ş Dia Pro Tıbbi Ürünler Sanayi Ve Ticaret A.Ş Đọc kết quả Gelcard Quy tắc 5 IVD TTBYT Loại A
3 Máy ủ Across System Card Incubator Dia Pro Tıbbi Ürünler Sanayi Ve Ticaret A.Ş Dia Pro Tıbbi Ürünler Sanayi Ve Ticaret A.Ş Ủ Gelcard Quy tắc 5 IVD TTBYT Loại A
4 Máy ly tâm Across System Card Centrifuge Dia Pro Tıbbi Ürünler Sanayi Ve Ticaret A.Ş Dia Pro Tıbbi Ürünler Sanayi Ve Ticaret A.Ş Ly tâm Gelcard Quy tắc 5 IVD TTBYT Loại A