STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đúc bệnh phẩm (Kèm phụ kiện đồng bộ) Theo phụ lục Theo phụ lục MEDITE Medical GmbH, Germany - Thiết bị dùng để cố định mẫu bệnh phẩm trong các khuôn đúc. - Sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Quy tắc 5 TTBYT Loại A