STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Bisco, Inc Trám răng thẩm mỹ bảo vệ răng và khắc phục những nhược điểm của răng, Tăng độ kết dính khi dán sứ Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B