STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả siêu lọc nước và dịch thẩm tách U9000 Plus/ Code: 955826 Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Được chỉ định để làm sạch dòng nước đi vào làm dịch thẩm tách, cũng như làm sạch dịch thẩm tách nhằm có được dịch thẩm tách đạt tiêu chuẩn cao về vi sinh. Vì thế nguy cơ phơi nhiễm với vi khuẩn và nội độc tố được giảm thiểu đến mức tối đa. Quả siêu lọc nước và dịch thẩm tách được dùng kết hợp với hệ thống xử lý nước dùng trong điều trị. Quy tắc 3 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Quả siêu lọc nước và dịch thẩm tách U9000 Ultrafilter/ Code: 114604 Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Được chỉ định để làm sạch dòng nước đi vào làm dịch thẩm tách, cũng như làm sạch dịch thẩm tách nhằm có được dịch thẩm tách đạt tiêu chuẩn cao về vi sinh. Vì thế nguy cơ phơi nhiễm với vi khuẩn và nội độc tố được giảm thiểu đến mức tối đa. Quả siêu lọc nước và dịch thẩm tách được dùng kết hợp với hệ thống xử lý nước dùng trong điều trị. Quy tắc 3 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C