STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy cấy máu tự động và phụ kiện đi kèm: - - - VersaTrek Instrument 240; - - VersaTrek Instrument 528 REMEL INC THERMO FISHER SCIENTIFIC Sử dụng trong nuôi cấy trong In-vitro để phát định tính vi sinh vật có trong mẫu máu Quy tắc 6, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
2 Đầu nối cổ chai - VersaTrek VT Connector REMEL INC THERMO FISHER SCIENTIFIC Sử dụng trong nuôi cấy trong In-vitro để phát định tính vi sinh vật có trong mẫu máu Quy tắc 6, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B