STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tạ tay tập luyện XYYL-1 XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc Sử dụng trong PHCN Quy tắc 4 –Phần II – Phụ lục I – Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Khung quay tập khớp vai XYJ-1, XYJ-2 XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc Sử dụng trong PHCN Quy tắc 4 –Phần II – Phụ lục I – Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Thang tường tập luyện XY-7, XY-8 XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc Sử dụng trong PHCN Quy tắc 4 –Phần II – Phụ lục I – Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Máy tập chèo thuyền XY-3, XY-3B XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc Sử dụng trong PHCN Quy tắc 4 –Phần II – Phụ lục I – Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Xe đạp tập XYX-1, XY-1, XY-2, XY-2A XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc Sử dụng trong PHCN Quy tắc 4 –Phần II – Phụ lục I – Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Bàn tập luyện XY-70, XY-71, XY-72, XY-73 XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc Sử dụng trong PHCN Quy tắc 4 –Phần II – Phụ lục I – Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Thang tập luyện XYF-T1, XYF-T2, XYF-T3, XYF-T4 XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc Sử dụng trong PHCN Quy tắc 4 –Phần II – Phụ lục I – Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Thiết bị tập phối hợp chi trên và chi dưới XY-SZLD-IA XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc Sử dụng trong PHCN Quy tắc 4 –Phần II – Phụ lục I – Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Ghế tập luyện cơ tứ đầu đùi XYGS-1, XYGS-2 XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc Sử dụng trong PHCN Quy tắc 4 –Phần II – Phụ lục I – Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Thanh song song tập đi XYG-1, XYG-2 XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc Sử dụng trong PHCN Quy tắc 4 –Phần II – Phụ lục I – Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
11 Bàn tập hoạt động trị liệu tổng hợp XY-54 XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc Sử dụng trong PHCN Quy tắc 4 –Phần II – Phụ lục I – Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
12 Máy tập luyện đa năng XY-13, XY-14, XY-14-8A, XY-14-8B XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc Sử dụng trong PHCN Quy tắc 4 –Phần II – Phụ lục I – Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
13 Máy tập chạy bộ XYJ-J9 XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc Sử dụng trong PHCN Quy tắc 4 –Phần II – Phụ lục I – Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
14 Máy tập luyện khớp hông XYK-1, XYK-2 XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc XiangYu Medical Co., Ltd/Trung Quốc Sử dụng trong PHCN Quy tắc 4 –Phần II – Phụ lục I – Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A