STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị theo dõi loạn nhịp tim cấy trong cơ thể loại nhỏ Theo phụ lục Theo phụ lục St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division "Thiết bị theo dõi loạn nhịp tim cấy trong cơ thể - Confirm Rx ICM được chỉ định để theo dõi và đánh giá chẩn đoán bệnh nhân có các triệu chứng không giải thích được như là: choáng váng, hồi hộp đánh trống ngực, đau ngực, ngất và hơi thở ngắn cũng như bệnh nhân có nguy cơ loạn nhịp tim. Nó cũng được chỉ định cho bệnh nhân đã được chẩn đoán từ trước là rung nhĩ hoặc bệnh nhân dễ phát triển rung nhĩ. Trường hợp 4, Quy tắc 8, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/16 TTBYT Loại D