STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đốt điện sinh lý bằng sóng cao tần và phụ kiện đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục St. Jude Medical "Được thiết kế để sử dụng với một ống thông cắt đốt điện sinh lý trong việc tạo ra các tổn thương nội tâm mạc trong các thủ thuật cắt đốt tim để điều trị rối loạn nhịp tim." Trường hợp 6, Quy tắc 7, Mục B, Phần II, Phục lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/16 TTBYT Loại D