STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo huyết áp cổ tay Medel Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd Medel International Srl., Sử dụng trong y tế Quy tắc 9, phần II TTBYT Loại B
2 Máy xông khí dung Theo phụ lục Theo phụ lục Medel International Srl., Sử dụng trong y tế Quy tắc 10, phần II TTBYT Loại C
3 Nhiệt kế Theo phụ lục Theo phụ lục Hangzhou Hua an Medical & Health Instrument Co., ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 9, phần II TTBYT Loại B
4 Máy đo huyết áp bắp tay Theo phụ lục Theo phụ lục Medel International Srl., Sử dụng trong y tế Quy tắc 9, phần II TTBYT Loại B