STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông chẩn đoán Theo phụ lục Theo phụ lục Merit Medical System, Inc Hỗ trợ đưa chất cản quang vào mạch máu ngoại biên trong phẫu thuật chẩn đoán mạch máu Quy tắc 7 mục 1, (TTBYT không phải TTBYT chẩn đoán invitro), Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B