STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng WS 200YDB Jiangjin Binjiang Medical Equipment Co. Ltd Guangzhou MeCan Medical Limited Dùng cho nồi hấp tiệt trùng TTBYT Quy tắc 15 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
2 Máy tạo oxy di động SL510 Beijing Shenlu Medical Device Co. Ltd. Guangzhou MeCan Medical Limited Dùng để tách lọc oxy trong không khí Quy tắc 11,Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại B