STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục IDEAL HEALTHCARE SDN. BHD Mục đích duy trì đường thở thông thoáng Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống mở khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục IDEAL HEALTHCARE SDN. BHD dùng để khai thông đường thở Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống thông tiểu Theo phụ lục Theo phụ lục IDEAL HEALTHCARE SDN. BHD Dùng để dẫn nước tiểu ra ngoài Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Kim luồn Theo phụ lục Theo phụ lục IDEAL HEALTHCARE SDN. BHD sử dụng được cho nhiều công việc khác nhau như: truyền dịch, chọc dò, chọc hút, lấy ven ở vị trí khó, chọc động mạch Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B