STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mũi khoan răng và các dụng cụ hỗ trợ Theo phụ lục Theo phụ lục Zeros Co., LTD Dùng để hỗ trợ cấy ghép Implant trong nha khoa Quy tắc 6 TTBYT Loại B