STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy tiệt trùng E050 Person Medical, Hàn Quốc Person Medical, Hàn Quốc Thiết bị khử trùng các dụng cụ như dụng cụ phẫu thuật Qui tắc 15- Trang thiết bị y dùng cho mục đích riêng TTBYT Loại C
2 Nồi hấp tiệt trùng SC-48S Person Medical, Hàn Quốc Person Medical, Hàn Quốc Thiết bị khử trùng các dụng cụ như dụng cụ phẫu thuật Qui tắc 15- Trang thiết bị y dùng cho mục đích riêng TTBYT Loại C
3 Nồi hấp tiệt trùng VSC-120L Person Medical, Hàn Quốc Person Medical, Hàn Quốc Thiết bị khử trùng các dụng cụ như dụng cụ phẫu thuật Qui tắc 15- Trang thiết bị y dùng cho mục đích riêng TTBYT Loại C