STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng đặt vùng ngực: Pectoralis Implant ACPI-1; ACPI-2; ACPI-3; ACPI-4; ACPI2-1; ACPI2-2; ACPI2-3; BNPI-1 Implantech Associates, Inc., Implantech Associates, Inc., Dùng để bù đắp, thay thế các khuyết điểm dị tật trên vùng ngực Quy tắc 8, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A