STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đèn mổ di động LED80 Mobile Stand, LED56 Mobile Stand, LED40 Mobile Stand, LED20 Mobile Stand Elpis Medical Co., Ltd Elpis Medical Co., Ltd Sử dụng trong phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng khám hoặc trung tâm phẫu thuật… Quy tắc 10, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Đèn mổ treo trần SolarMax LED 25, SolarMax LED 40 + 25, SolarMax LED 160 + 80, SolarMax LED 160, SolarMax LED 80, SolarMax LED 80 + 80, SolarMax LED 160 + 160, SolarMax 56 + 40, SolarMax 56, SolarMax LED 40, SolarMax LED 56 + 56 Elpis Medical Co., Ltd Elpis Medical Co., Ltd Sử dụng trong phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng khám hoặc trung tâm phẫu thuật… Quy tắc 10, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bàn mổ EL-OT700, EL-OT500, EL-OT300, EL-OT200, EL-OT200S Elpis Medical Co., Ltd Elpis Medical Co., Ltd Sử dụng trong phòng mổ để bệnh nhân nằm lên trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 12, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Bàn kéo nắn chỉnh hình EL-OT800 Elpis Medical Co., Ltd Elpis Medical Co., Ltd Sử dụng trong phòng mổ để bệnh nhân nằm lên trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 12, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A