STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông chẩn đoán Theo phụ lục Theo phụ lục Nipro Corporation Chụp động mạch vành, chụp não thất trái, đo áp lực thất trái, lấy mẫu máu ở các vị trí khác nhau của động mạch vành và mạch máu lớn . Qui tắc 7, Mục B, Phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D