STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (Catheter) chẩn đoán điện sinh lý Theo phụ lục Theo phụ lục Irvine Biomedical, Inc (a St.Jude Medical Company) Chẩn đoán Quy tắc số 7 TTBYT Loại D
2 Cáp nối cho ống thông điện sinh lý Theo phụ lục Theo phụ lục Irvine Biomedical, Inc (a St.Jude Medical Company) Chẩn đoán Quy tắc số 7 TTBYT Loại D