STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nẹp, vít sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Theo phụ lục Theo phụ lục ARTFX MEDICAL LLC Nẹp, vít xương dùng trong phẫu thuật kết xương Quy tắc 8, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C