STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Cây đặt nội khí quản, Cây dẫn đường đặt nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục SUMI spolka z ograaniczona odpowiedzialnoscia sp. k. Dùng cho bệnh nhân đặt nội khí quản khó Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Ống nội khí quản có bóng Theo phụ lục Theo phụ lục Sumi Zaktad Tworzyw Sztucznych, K. Rek, A. Krzanowski, Sp. J. Dùng để duy trì đường thở thông thoáng Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống nội khí quản không bóng Theo phụ lục Theo phụ lục Sumi Zaktad Tworzyw Sztucznych, K. Rek, A. Krzanowski, Sp. J. Dùng để duy trì đường thở thông thoáng Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 ống nội khí quản lò xo Theo phụ lục Theo phụ lục Sumi Zaktad Tworzyw Sztucznych, K. Rek, A. Krzanowski, Sp. J. Dùng để duy trì đường thở thông thoáng Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Ống nội khí quản có lỗ hút đàm Theo phụ lục Theo phụ lục Sumi Zaktad Tworzyw Sztucznych, K. Rek, A. Krzanowski, Sp. J. Dùng để thông khí đường thở và hút dịch đàm liên tục Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Ống nội phế quản 2 nòng Theo phụ lục Theo phụ lục Sumi Zaktad Tworzyw Sztucznych, K. Rek, A. Krzanowski, Sp. J. Dùng để thông khí một phổi trong phẫu thuật lồng ngực Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Mask thanh quản Theo phụ lục Theo phụ lục Sumi Zaktad Tworzyw Sztucznych, K. Rek, A. Krzanowski, Sp. J. Mục đích giữ cho đường thở của bệnh nhân mở trong khi gây mê hoặc bất tỉnh. Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Ống thông đường mũi Theo phụ lục Theo phụ lục Sumi Zaktad Tworzyw Sztucznych, K. Rek, A. Krzanowski, Sp. J. Để đảm bảo đường thở Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Ống mở khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Sumi Zaktad Tworzyw Sztucznych, K. Rek, A. Krzanowski, Sp. J. Dùng để thiết lập và duy trì đường thở nhằm đảm bảo trao đổi đầy đủ oxy và carbon dioxide Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B