STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu nha khoa Dent Retract; Retra Gel; Desensitiser; Caries Indicator; Etching Gel; Etching Gel Big Pack; Etching Gel Value Pack; Restorite Etching Gel; Restorite Etching Gel Big Pack; Restorite Etching Gel Value Pack; Etching Liquid PRIME Dental Products Pvt Ltd, India PRIME Dental Products Pvt Ltd, India Sử dụng hỗ trợ khám và điều trị trong nha khoa Quy tắc 5 - Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B