STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống Hút Dịch S010000100/ S011000100 Mais India Medical Devices PVT. Ltd Mais India Medical Devices PVT. Ltd Ống dùng để hút dịch trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân, không có van điều chỉnh áp lực. Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
2 Kim Luồn Tĩnh Mạch Không Nắp / Có Nắp Các Cỡ 14G/ 16G/ 18G/ 22G/ 24G/ 26G I02202/ I01703/ I01304/ I1070101/ I1070103/ I1010104/ I1070105/ I1060301/ I1060303/ I1060304/ I1060305/ I0161428/ I01613/ I01206/ I01407 Mais India Medical Devices PVT. Ltd Mais India Medical Devices PVT. Ltd Sử dụng cho việc tiêm thuốc/ Truyền dịch Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại C
3 Ống Nội Khí Quản Không Bóng, Có Bóng Các Cỡ A0910001/A0900001 Mais India Medical Devices PVT. Ltd/ Mais India Medical Devices PVT. Ltd/ Sử dụng cho việc tiêm thuốc/ truyền dịch Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
4 Dây Nối Bơm Tiêm Áp Lực Cao/ Áp Lực Thấp I0700100/I0810100 Mais India Medical Devices PVT. Ltd Mais India Medical Devices PVT. Ltd Sử dụng để nối bơm tiêm Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
5 Dây Truyền Dịch Có Van Điều Chỉnh Lưu Lượng I090010000 Mais India Medical Devices PVT. Ltd Mais India Medical Devices PVT. Ltd Dùng để đưa dung dịch và thuốc vào cơ thể bệnh nhân Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
6 Khóa Ba Chia Không Dây/ Có Dây I0210101/I0220101/I0310101 Mais India Medical Devices PVT. Ltd Mais India Medical Devices PVT. Ltd Nhằm truyền hai loại dịch hoặc thuốc qua tĩnh mạch vào trong cơ thể con người, đồng thời giúp kiểm soát lượng dịch truyền vào cơ thể một cách chính xác Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
7 Kim Luồn Có Khóa I01505 Mais India Medical Devices PVT. Ltd Mais India Medical Devices PVT. Ltd Nhằm truyền hai loại dịch hoặc thuốc qua tĩnh mạch vào trong cơ thể con người, đồng thời giúp kiểm soát lượng dịch truyền vào cơ thể một cách chính xác Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại C
8 Ống Thông Tiểu 2 Nhánh/ 3 Nhánh U0310301/ U0320301 Mais India Medical Devices PVT. Ltd Mais India Medical Devices PVT. Ltd Dùng Thông Tiểu Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
9 Ống Thông Tiểu Silicone 2 Nhánh/ 3 Nhánh U0310101/ U0320101 Mais India Medical Devices PVT. Ltd Mais India Medical Devices PVT. Ltd Dùng Thông Tiểu Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B