STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim ME12P; ME6P; ME3 MEDIBLU MEDICAL, LLC MEDIBLU MEDICAL, LLC Dùng để ghi lại tín hiệu điện tim, phục vụ cho bác sỹ trong việc chẩn đoán bệnh. Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B