STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bó bột BBB Anji Hongde Medical Products Co.,Ltd Anji Hongde Medical Products Co.,Ltd Dùng trong việc điều trị cho bệnh nhân bị gãy xương hoặc theo chỉ định của bác sỹ… Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Băng keo lụa BKL Anji Hongde Medical Products Co.,Ltd Anji Hongde Medical Products Co.,Ltd Dùng băng ngoài các vết thương, vết mổ trong phẫu thuật, cố định kim truyền, kim luồn, ống thông tiêu, dụng cụ y khoa …. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Băng keo Vải không dệt BKVKD Anji Hongde Medical Products Co.,Ltd Anji Hongde Medical Products Co.,Ltd Dùng băng ngoài các vết thương, vết mổ trong phẫu thuật, cố định kim truyền, kim luồn, ống thông tiêu, dụng cụ y khoa …. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A