STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117 CD117-PC7 Immunotech SAS Immunotech SAS Thuốc thử chứa kháng thể cộng hợp chất huỳnh quang, cho phép xác định các quần thể tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117 có trong các mẫu máu ngoại vi người bằng cách sử dụng phương pháp xét nghiệm tế bào dòng chảy. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 3. TTBYT Loại C