STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Surgical Gown - Áo choàng phẫu thuật Reinforced Gown Henan Medical Technology Co., Ltd. - Trung Quốc Henan Medical Technology Co., Ltd. - Trung Quốc Dùng trong phẫu thuật bệnh nhân Quy tắc 6 - Phần II - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B