STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ghế ngồi lấy máu và truyền dịch SKE004-1 Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd Trung Quốc Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd Trung Quốc Được dùng chủ yếu phục vụ trong việc ngồi, nằm khám bệnh cho Bệnh nhân Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Giường lưu bệnh A2K Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd Trung Quốc Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd Trung Quốc Được dùng chủ yếu phục vụ trong việc ngồi, nằm khám bệnh cho Bệnh nhân Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Tủ đầu giường SKS002 Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd Trung Quốc Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd Trung Quốc Dùng để lưu trữ, bảo quản đồ dùng của bệnh nhân Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Ghế thân nhân SKE001 Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd Trung Quốc Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd Trung Quốc Được dùng chủ yếu phục vụ trong việc ngồi, nằm của Bệnh nhân Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A