STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ an toàn sinh học cấp 1; cấp 2; cấp 3 Công Ty TNHH Yuin Công Ty TNHH Yuin Sử dụng cho các nghiên cứu và sản xuất sản phẩm cần thực hiện trong môi trường sạch trong y tế, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, nuôi cấy sinh học...vv Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A