STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu chống ê buốt Shield Activ 5ml Prevest Denpro Limited, India Prevest Denpro Limited, India Dùng ổn định men răng và ngà răng trước khi dán phục hình Quy tắc 5, mục 2, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Vật liệu cầm máu nướu răng Hemostal 15ml; Hemostal Gel 3g Syringe Prevest Denpro Limited, India Prevest Denpro Limited, India Dùng ổn định men răng và ngà răng trước khi dán phục hình Quy tắc 5, mục 2, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Axit photphoric 37% dạng nước dùng trong nha khoa Actino Liquid 1x10ml Prevest Denpro Limited, India Prevest Denpro Limited, India Dùng để hạn chế và cầm máu nhỏ ở nướu răng Quy tắc 5, mục 2, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Axit photphoric 37% dạng gel dùng trong nha khoa Actino Gel 1x3ml;Actino Gel Economy Pack 4x5ml;Actino Gel Intro Pack 1x5ml Prevest Denpro Limited, India Prevest Denpro Limited, India Dùng để điều trị mẫn cảm, ê buốt ở răng Quy tắc 5, mục 2, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A