STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mũi khoan sọ tự dừng Perforator disposable; Perforator, 11mm disposable; Perforator, 9mm disposable; Craniotomy kit; Cranio Blade 5pk; Drill wire pass Integra LifeSiences Production Corporation Integra LifeSiences Production Corporation Sử dụng để khoan xương sọ theo chỉ định và được thực hiện bởi các bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh và bác sỹ hồi sức tích cực Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B