STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống môi trường 15ml JR-tube15MT Công ty TNHH Junri Việt Nam, Việt Nam Công ty TNHH Junri Việt Nam, Việt Nam Đựng mẫu bệnh phẩm y tế, môi trường vận chuyển bệnh phẩm. Quy tắc 5, phần III, phụ lục I – TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A