STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim EC3T 01 RD/1; EC12T 01 RD/141; EC12T 01 RD/260 Research and Production Company "Monitor" Limited Research and Production Company Dùng để đo tín hiệu điện tim của bệnh nhân Quy tắc 10 phần II, Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại B
2 Máy theo dõi bệnh nhân MITAR 01 RD Research and Production Company "Monitor" Limited Research and Production Company Dùng để theo dõi các thông số sinh lý của bệnh nhân Quy tắc 10 phần II, Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C