STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Xomed Inc Ống nội khí quản EMG được chỉ định sử dụng làm phương tiện cung cấp đường khí hở để thông khí cho bệnh nhân và để theo dõi hoạt động EMG của hệ cơ thanh quản bên trong trong quá trình phẫu thuật, khi được nối với máy theo dõi EMG thích hợp. Ống EMG được chỉ định sử dụng khi cần theo dõi liên tục các dây thần kinh của hệ cơ thanh quản. Không dùng ống EMG sau phẫu thuật. QT9, Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B