STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường bệnh nhân CA-001, CA-002, CA-003, CA-004, CA-005 SIGMA-CARE DEVELOPMENT CO., LTD / ĐÀI LOAN SIGMA-CARE DEVELOPMENT CO., LTD / ĐÀI LOAN Tủ được đặt cạnh giường bệnh nhân, giúp bệnh nhân có thể lưu trữ đồ dùng tiện lợi và dễ dàng. Quy tắc 4 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A