STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm nước tiểu Uri –Trak TM 120 Urine Analyzer/ G1200-001 Stanbio Laboratory, Mỹ/ China Stanbio Laboratory, Mỹ Máy xét nghiệm nước tiểu Uri-Trak 120 Unine Analyzer là một hệ thống máy móc cho phép các cơ sở y tế và phòng thí nghiệm về tính chính xác và nhất quán của công nghệ tiên tiến trong việc kiểm tra hóa nước tiểu. Độ chính xác của thiết bị cho phép đưa ra các các kết quả độc lập, chính xác, là cơ sở để có các can thiệp y học tức thời. Quy tắc 6 Phần III, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B