STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dao mổ điện cao tần Theo phụ lục Theo phụ lục EMED SP. Z O.O.SP.K Dùng trong phẫu thuật mổ nội soi, mổ hở, hay cắt đốt điện cao tần Quy tắc 9; Phụ lục I, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Phụ kiện kèm theo Dao mổ điện cao tần Theo phụ lục Theo phụ lục EMED SP. Z O.O.SP.K Phụ kiện kèm theo Dao mổ điện cao tần Quy tắc 9; Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B