STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang phục chống dịch BCD-LV1/MC; BCD-LV2/MC.7K; BPD-TD; BCDLV4-MC.Set4 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM - CO CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM - CO Dùng cho các cán bộ y tế, cán bộ y tế dự phòng, cán bộ phòng chống dịch bệnh khi tiếp xúc với khu vực dịch bệnh, bụi bẩn, môi trường ẩm ướt, có nguy cơ lây nhiễm cao. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A