STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ điện thủy lực Theo phụ lục Theo phụ lục Inspital Medikal Teknoloji A.S. Sử dụng để bệnh nhân nằm trong quá trình phẫu thuật hoặc thăm khám Quy tắc 12, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A