STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy X-quang di động kỹ thuật số và phụ kiện MDR Del Medical, Inc. Del Medical, Inc. Dùng tạo hình ảnh chẩn đoán bằng cách sử dụng tia X Quy tắc 10, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C