STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm cảm biến phẳng cố định 17” x 17” (Dùng trên hệ thống X-quang chẩn đoán) FDX4343R Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd. Del Medical, Inc. Sử dụng để thu nhận tia X sau khi đi qua cơ thể người, các tia X này sẽ được số hóa và chuyển đổi thành hình ảnh phục vụ cho chẩn đoán Quy tắc 10, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B